JEHOVISTÁK: Kik ők, hogyan élnek és mi jellemző rájuk?

Előfordult már veled, hogy két idegen megkongatta a házad csengőjét, hogy rávegyenek arra, hogy a közösségük révén az élet helyes útjára lépj? Valószínűleg volt már dolga Jehova Tanúival. Ez az egyik legaktívabb missziós vallás, amelynek tagjai gyakorlatilag bárhol terjesztik tanításaikat, legyen az utcán, a buszmegállóban, a metrón vagy az emberek otthonában. Hogyan élnek Jehova Tanúi, és miben hisznek?

Kik Jehova Tanúi?

A Jehova Tanúi egy vallási mozgalom, amely saját bibliafordításukon alapul. Ennek a társaságnak a tagjai az egyedüli igaz kereszténynek tartják magukat, és elhatárolódnak más egyházaktól. Azonban ennek a fordítottja is igaz, sőt egyes nagy keresztény egyházak azt állítják, hogy Jehova Tanúi szekta. Ennek a Jehova Tanúi és más egyházak közötti negatív kapcsolatnak az az oka, hogy Jehova Tanúi ezzel szemben nem tekintik Jézus Krisztust a Szentháromság részének.

Továbbá Jehova Tanúi nem hisznek sem a lélek halhatatlanságában, sem magában a pokolban, ellentétben más egyházakkal. Ehelyett a tanuk kimondja, hogy Isten halállal bünteti a gonosz embereket, akiknek nincs további kilátásuk a jövőbeli életre. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a jehovisták hisznek az úgynevezett örök pusztulásban. Így hitük szerint nincs remény rossz embereknek, rossz lelkeknek.

Mit hisznek a jehovisták?

Jehova Tanúi hisznek az egyetlen igaz Istenben, aki Jehovában van. Ez egy héber és arámi vallási szövegeken alapuló elnevezési konvenció, ahol Isten nevét a JHVH tetragram (az eredetiben הוהי) fejezi ki. Nevén kívül különféle címekkel is emlegetik, például Teremtő, Úr vagy Mindenható.

Ami Jézus Krisztust illeti, bár Jehova Tanúi nem tekintik őt a Szentháromság részének, tisztelik őt és követik tanításait. A mozgalom tagjai Krisztust Isten fiának tekintik, hiszen Isten úgy teremtette őt, mint Ádámot. Az ő értelmezésük szerint azonban Jézus jóval azelőtt létrejött, hogy Betlehemben a világra jött. Addig mennyei szellemlény formájában létezett volna. Sőt, 1914 óta Isten mennyei királyságának tekintik.

A Jehova Tanúi mozgalom is hisz abban, hogy a lélek a halál után nem megy sehova. Tanításaik szerint csak 144 000 ember fog egy napon feltámadni és felkerülni a mennybe, ahol együtt fognak uralkodni Jézus mellett Isten országában. Valójában a mennyet olyan helynek tekintik, ahol csak Jehova, Jézus, az angyalok és az Isten által rendelt kormány él. Ez Jehova Tanúi szerint egy napon beteljesíti Isten szándékát, vagyis az emberi uralmat a Földön.

Mikor kezdődtek Jehova Tanúi?

A Jehova Tanúi Szövetségét az 1870-es évek elején alapították az Egyesült Államokban, eredeti nevén Bibliakutatók. A hívők egy csoportja alapította, akiknek életfeladata a Szentírás tanulmányozása volt. Elsősorban az úgynevezett adventista mozgalom követői voltak.

Ennek a vallási társaságnak a társalapítói között volt többek között Charles Taze Russell prédikátor, akinek erőfeszítései eredményeként 1879-ben megjelent az Őrtorony, Jehova királyságát hirdető havi folyóirat, amely ma is megjelenik. 1881-ben ez a reformer az Őrtorony Sion Tract Society elnöke lett, amelyet több taggal együtt alapított.

Charles Taze Russell hivatali ideje alatt elsősorban az írásnak és a publikálásnak szentelte magát, vallásos könyvei és cikkei pedig szép sikereket értek el. Leghíresebb művét, A szövegtanulmányt számos nyelvre lefordították, és a világ különböző országaiban elterjedt.

Érdekes módon ez a kiadvány világszerte elsősorban a világvégét tárgyaló rész miatt keltette fel az olvasók figyelmét, amely Russell szerint 1914-ben fog bekövetkezni (28 évvel a könyv első megjelenése után). Bár ekkor még nem volt apokalipszis, ebben az évben tört ki az első világháború.

A Társaság nehéz időkbe esett 1916-ban, amikor Charles Taze Russell meghalt. Ekkoriban kezdtek el dúlni a viták arról, hogy ki vegye át a társaság vezetését, aminek következtében 1931-re mintegy 50 000 diák, a tagság nagyjából háromnegyede fokozatosan kilépett a mozgalomból. Ugyanebben az évben a Szövetség vezetésével a társaság új elnöke, Joseph F. Rutherford, a mozgalmat átnevezték a ma is használt névre, Jehova Tanúira.

Elődjéhez hasonlóan Joseph F. Rutherford is megjövendölte a világvégét, amely ismét nem következett be, és a Társaság ismét elveszítette tagságának jelentős részét az ezt követő viszályok következtében. Ez a vitatott figura még börtönben is töltött egy ideig, amiért bírálta az Egyesült Államok részvételét az első világháborúban. Szabadulása után azonban visszatért posztjára, és megalapította az „Ébredjetek!” című magazint, amely ma is megjelenik.

A vállalat szervezeti felépítése

Jehova Tanúi nem ismerik el az egyházi címek adományozását, mivel nem tartják helyesnek, ha valaki e rangokon keresztül mások fölé emeli magát. Ehelyett Jehova Tanúinak nevezett vezetői testületük van a mozgalmukban, amely olyan tagokból áll, akik megadták magukat Jehovának, és befogadták a szellemét. Ezeknek a tagoknak az a feladata, hogy útmutatást nyújtsanak Jehova Tanúinak szerte a világon.

A Jehova Tanúi Vezetői Tanács többek között felügyeli az iskolákban és az összejöveteleken a tanításukhoz használt anyagok elkészítését. Mindenekelőtt azonban prédikációs utasításokat adnak tagjaiknak, és felelősek az önkéntes adományok kezelésének felügyeletéért is.

Ezenkívül, ami a Jehova Tanúi tevékenységének megszervezését illeti, a gyülekezet minden tagja felelős a mozgalom tevékenységeinek felügyeletére létrehozott hat bizottság közül egy vagy többért. Az egyes bizottságok meghatározott tevékenységi területekre összpontosítanak, amelyekért szintén felelősek. Ezek a szervezeti egységek a következők:

  • Személyzeti Bizottság,
  • a szolgálati bizottság,
  • az oktatási bizottság,
  • a szerkesztőbizottság,
  • Koordinátorok Bizottsága,
  • kiadóbizottság.

Jehova Tanúi: a mozgalom életére vonatkozó szabályok

Amint az a mozgalom eredeti nevéből is kitűnik (Bibliakutatók), a jehovisták élete elsősorban a Szentírás tanulmányozásán alapul, ami e társaság tagjainak mindennapi feladatai közé tartozik. Emellett a mozgalom tagjainak az a feladata, hogy elterjesszék hitüket másoknak. Így általában talál egy Jehovistát a háza vagy lakása ajtajában egy „Őrtorony” vagy „Ébredjetek!” magazin a kezében. De az utcán is elkaphatnak, vagy buszra várnak.

Minden Jehova Tanúja szabadon töltheti szabadidejét, ahogy jónak látja. Azonban úgy kell viselkednie, hogy ne ütközzen a hitével. Ez például azt jelenti, hogy ne menjünk olyan létesítményekbe, ahol kábítószert használnak vagy erkölcstelenséget gyakorolnak. Amellett, hogy barátokkal, családdal találkozik, sportol, sétál a természetben és egyéb szokásos napi tevékenységeket végez, szabadidejének egy részét templomokban is tölti.

A jehovisták ünneplik a karácsonyt és a húsvétot?

A karácsony és a húsvét egyaránt fontos ünnep a keresztények életében. De mi a helyzet Jehova Tanúival? A válasz kissé meglepheti, hiszen Jehova Tanúi egyik ünnepet sem ünneplik. Ennek az az oka, hogy pogány eredetűnek tekintik őket. Ugyanakkor nem tartják be a hozzájuk kapcsolódó hagyományokat.

Jehova Tanúi úgy vélik, hogy a karácsony nem Jézus Krisztus tanításain alapul. Ez a hiedelem ismét az ő Biblia-értelmezésükön alapul, amely sehol sem mondja ki, hogy Jézus születését meg kell ünnepelni. Ami a húsvétot illeti, ennek a közösségnek a tagjai ehelyett az úgynevezett emléknapot vagy úrvacsorát ünneplik, amely Jézus Krisztus halálára emlékezik.

Jehova Tanúi és Gyermekei

Ahol Jehova Tanúi és más egyházak ismét nem értenek egyet, az a fogamzásgátlás alkalmazása. A katolikusokkal ellentétben a jehovisták nem tiltják a használatát, mert azt állítják, hogy a Biblia nem mondja ki, hogy a házaspároknak gyermeket kell vállalniuk. Ezzel szemben ők ugyanolyan szigorú álláspontot képviselnek az abortuszról, mint a többi keresztény, mivel szerintük az már életet vesz.

Jehova Tanúi gyermekei megkeresztelkedhetnek vagy nem. A mozgalom ezt nem írja elő, és hogy megteszik-e, az kizárólag az érintett szülők döntésén múlik. A keresztelésre gyakran akkor kerül sor, amikor az utód tinédzser- vagy felnőttkorban van, mert az idősebb egyén már képes eldönteni, hogy megkeresztelkedjen-e vagy sem.

A gyermekek nevelése a Jehova Tanúi családokban természetesen a Biblia alapelvei szerint zajlik, utódaik kiskoruktól kezdve megtanulják a hitet. A Jehova Tanúi gyerekek általában óvodába járnak, de mivel nem ünneplik a hagyományos keresztény ünnepeket, az óvónőket általában előzetesen tájékoztatni kell meggyőződésükről.

Ami a szemtelen gyerekek megbüntetését illeti, ez hasonló a többi családhoz, mind katolikusokhoz, mind nem hívőkhöz. Valójában a Szentírás azt mondja, hogy a szülőknek fegyelmezniük kell gyermekeiket. A fegyelmezés ebben az esetben inkább instrukciót jelent. A Biblia nem tesz említést a gyermekek fizikai megbüntetéséről. Azt azonban nem tudjuk megítélni, hogy az egyes családok esetében mi a valóság.

Jehova Tanúi: étel és alkohol

Mivel Jehova Tanúi úgy vélik, hogy minden étel Isten ajándéka, mindig imádkoznak, mielőtt elfogyasztják. A mozgalom minden tagja elmondhatja az imát hangosan vagy lélekben, ahogy akarja. A családi és társasági étkezés azonban kivételt képez. Ebben az esetben az imát az asztal legidősebb tagja mondja hangosan. Jehova Tanúinak nincsenek szigorú étkezési korlátozásai.

Régen azonban hagyomány volt, hogy Jehova Tanúja nem evett olyan húst, amelyben még vér volt. Valójában a mozgalom állítólag semmilyen formában nem fogad el vért, még transzfúzió formájában sem. A társaság tagjai nagyon szigorúak az alkohollal és különösen a dohányzással kapcsolatban. Mivel a Biblia nem tiltja ésszerű mértékben az alkoholt, Jehova Tanúi korlátozott mennyiségben megengedhetik maguknak. A részegséget azonban éppúgy elítélik, mint a dohányzást.

Mit jelent jehovistának lenni?

Jehovista a Jehova Tanúi vallási mozgalom egyik tagjának elnevezése. Ez a közösség a saját bibliafordításán alapul, és más egyházakkal ellentétben nem ismeri el Jézus Krisztust a Szentháromság részének. Ráadásul ennek a mozgalomnak a tagjai nem hisznek a pokolban vagy a lélek halhatatlanságában. Éppen ellenkezőleg, azt hiszik, hogy a Szentírás szerint a rossz emberek Isten ítélete előtt állnak, és lelkük visszavonhatatlanul elpusztul, amikor elítélik őket.

Mi az a Jahve?

A Jahve szó Izrael Istenének tulajdonnevére utal, amely a héber és arámi szövegekben JHVH tetragram formájában jelenik meg.

Hogyan ünneplik a karácsonyt és a húsvétot Jehova Tanúi?

Jehova Tanúi nem ünneplik sem a karácsonyt, sem a húsvétot. Ezek a keresztény ünnepek pogány eredetűek, ezért nem tartják be a hozzájuk kapcsolódó hagyományokat, például az ajándékozást vagy a böjtöt. Húsvét helyett azonban az úgynevezett Emlékéjszakát ünneplik, amely során Jézus Krisztus halálára emlékeznek.

Hány Jehova Tanúja van az országban?

Mivel sehol nem állnak rendelkezésre pontos statisztikák és belső adatok a Jehova Tanúi tagjairól, az egyetlen adat, amely alapján megállapítható Jehova Tanúinak száma Csehországban, a legutóbbi népszámlálásból származnak. Ezt 2021-ben hajtották végre, és akkor összesen 13 298-an vallották ezt a hitet Csehországban.